send link to app

Thăm Nhật Bản kỳ thú app for iPhone and iPad


4.8 ( 4278 ratings )
Travel Lifestyle
Developer: pengli li
Free
Current version: 1.0, last update: 1 year ago
First release : 13 Dec 2012
App size: 156.75 Mb

Thăm Nhật Bản kỳ thú!
Đài Phát thanh Nhật Bản sẽ đưa bạn đi thăm những nơi hấp dẫn trên khắp Nhật Bản. Loạt chương trình này mang đến cho bạn nhiều thông tin phong phú, không chỉ về các địa danh, mà cả về văn hóa, ẩm thực, lễ hội và các sự kiện khác ở Nhật Bản.