send link to app

Thăm Nhật Bản kỳ thú


4.8 ( 4278 ratings )
Reisen Lifestyle
Entwickler pengli li
Frei

Thăm Nhật Bản kỳ thú!
Đài Phát thanh Nhật Bản sẽ đưa bạn đi thăm những nơi hấp dẫn trên khắp Nhật Bản. Loạt chương trình này mang đến cho bạn nhiều thông tin phong phú, không chỉ về các địa danh, mà cả về văn hóa, ẩm thực, lễ hội và các sự kiện khác ở Nhật Bản.